Uppdaterad:
2010-08-14
kl 12:06
Bilder

KONTAKTPERSONER

Provledare
Lars Carlson 070-338 27 48
lc65@telia.com

Kommissarier
Kerstin Norborg 070-810 87 40
kerstin.norborg@hotmail.com
Birgitta Adlerborn 070- 381 64 69 badlerborn@hotmail.com

Anmälan
Charlotte Sundell
054-52 50 86, 070-552 50 86
comics@telia.com

Boende och mat
Chriss Mellgren
070-379 87 81
chriss.mellgren@lillerud.se

Vill du vara funktionär?
Kontakta: Kerstin Norborg
kerstin.norborg@hotmail.com
0554-221 21, 070-810 87 40


Annonsera i katalogen? 
Kontakta Jessika Wikstrand jessica@wikstrand.com